Salong Artistas

Kristallers bakgrund och förklaring till healing.

Här förklarar jag lite djupare för er som vill förstå bakgrunden kring kristaller och hur man kan heala med hjälp av kristaller. Kristaller bildas djupt ner i jordens inre och tar miljontals år att skapas. Kristaller bildas av rent mineral från våra olika bergarter på jorden. Det finns 7 olika kristallfamiljer, skillnaden beror på den inre kristallina struktur de har. Kristallerna bildas av flytande mineral (magma). Magman tar sig upp på jordens yta och träffar på andra ämnen, gaser och strålning på vägen upp och beroende på hur snabbt temperaturen sjunker och vad den utsätts för på vägen så bildas olika kristaller. Kristaller hittas i tex grottor, djup in i bergen eller nere i jorden. Olika sammansättningar skapar alltså våra olika kristaller. Kristaller har använts sedan urminnes tider över hela världen för bl.a läkning, smycken, skydd, segling m.m idag används de inom en hel del teknologi. Kristallers atomer vibrerar stadigt och deras kristallina struktur har den mest perfekta uppbyggnaden av materia som existerar på jorden. Dess energifrekvens förändras aldrig trots yttre påfrestningar. Våra kroppar består också av energi och atomer som vibrerar på en viss frekvens. Skillnaden är att vår energifrekvens kan rubbas av inre och yttre påfrestningar. Så som sjukdom stress sorg m.m. När vi tar in en kristall i vårt energifält uppstår ett resonansfält mellan de frekvenser hos oss som överensstämmer med kristallens. Resonansen påverkar nervsystemet och när energin når hjärnan så stimulerar den i sin tur olika biokemiska processer som påverkar den fysiska kroppen eller våra känslomässiga reaktioner. Vetenskapliga undersökningar har visat att kristaller kan hjälpa våra celler återställas till sin naturliga frekvens fortare. Så när energin är i balans är det lättare för kroppen att läka sig själv. Kristallers energier används där de behövs och kan därför läka problem vi inte ens är medvetna om. Så en kristallhealing hjäper kroppen att fortare komma i balans och därmed bli frisk snabbare.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top