Salong Artistas

COVID-19

Vi vill att du kontaktar oss  för att boka om din tid ifall du känner några symptom från luftvägar eller snuva, hosta eller feber. Detta för att vi inte ska föra smittan vidare till andra kunder. Tänk på att vi arbetar i flera timmar per dag i en stängd miljö och smittspridningen är därmed väldigt stor.

Läs Covid-19 Policy 

Vi ber er respektera våra regler under dessa Corona tider.