Salong Artistas

Covid-19 Policy

Salong Artistas gör sig inte ansvarig.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Om du har minsta symtom, så som snuva, feber, hosta, ont i kroppen, trötthet, diarré, ögoninflammation, huvudvärk, nedsatt lukt och smaksinne, tryck över bröstet och andfåddhet, så ber vi dig vänligt men bestämt att du avbokar din tid för att undvika smittspridning. Vi på salongen stannar hemma vid minsta symtom.

Du kan boka om din tid när du varit utan symtom i minst 1 vecka.

OM DU ÄR I RISKZONEN SÅ BER VI DIG AVBOKA DIN TID. EGET ANSVAR GÄLLER !

 

LÄNKAR:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/s-lattlast-beslut-och-rad-inom-socialdepartementets-omraden-for-att-begransa-smittspridning-av-det-nya-coronaviruset/